Een meditatievorm waarmee je je zenuwstelsel kalmeert, beperkende overtuigingen transformeert en het zelfhelend vermogen van het lichaam activeert? Het kan met Yoga Nidra! In dit artikel leggen we je de invloed van Yoga Nidra op alle lagen van je systeem uit.

In dit artikel

  1. De invloed van Yoga Nidra op je zenuwstelsel
  2. De invloed van Yoga Nidra op je hersenen
  3. De invloed van Yoga Nidra op het zelfhelend vermogen van je hele wezen
  4. Goed zorgen voor alle lagen met House of Deeprelax

Yoga Nidra, ook wel slaap yoga genoemd, is een meditatievorm waarbij je alleen maar hoeft te liggen en te luisteren. Dat klinkt misschien simpel maar de techniek zit zo in elkaar dat het invloed heeft op alle lagen van je systeem. Tijdens de meditatie krijg je aanwijzingen zoals ontspanningsmethoden, ademhalingsoefeningen, visualisatie en hypnose. De manier waarop de sessie is opgebouwd, bepaalt de kracht van de sessie en kan je helpen je zenuwstelsel te kalmeren, het zelfhelend vermogen van je lichaam te activeren en beperkende overtuigingen te transformeren. Hoe dat werkt, leggen we je uit in dit artikel.

De invloed van Yoga Nidra op je zenuwstelsel

Veel mensen leven van afspraak naar afspraak, zitten vaak op social media en maken weinig tijd om te lummelen. Het gevolg is dat ons systeem vaak ‘aan’ staat. Het sympatische deel (gaspedaal) van het zenuwstelsel is dan geactiveerd en we zijn veelal bezig met overleven (vechten of vluchten). In deze staat van zijn zoeken we ook vaak controle, zijn we gevoeliger voor drama en onderdrukken we emoties. Hoewel we actie nodig hebben om dingen voor elkaar te krijgen, is alleen maar in de actiegerichte staat verkeren niet gezond. Het is noodzakelijk om ook het parasympathische deel (rempedaal) van het zenuwstelsel aan te kunnen spreken. In deze staat van zijn voel je je kalm en verbonden en ervaar je meer vertrouwen, ontspanning en verbinding. Je systeem kan dan bijkomen.

Op het rempedaal

Door een Yoga Nidra sessie te doen, trap je als het ware op het rempedaal. Deze meditatievorm zorgt er door de verschillende technieken voor dat je systeem van de actiegerichte staat, overschakelt naar de ontspannen staat van zijn. Onderzoekers hebben gekeken hoe de hersenactiviteit van beoefenaars verandert voor, tijdens en na een Yoga Nidra sessie. De resultaten van het onderzoek laten zien dat de hersengolven veranderen en de activiteit afneemt. Hierdoor maakt je brein hormonen aan die je helpen om weer in balans te komen. Een diepe vorm van ontspanning voor het zenuwstelsel die je al kunt bereiken met een sessie van 15 minuten.

De invloed van Yoga Nidra op je hersenen

We leven in een samenleving waarin je constant de hele dag geprikkeld wordt. Onze hersenen kunnen die hoeveelheid informatie helemaal niet verwerken. Dit komt doordat ons brein nog steeds gebouwd is op de informatievoorziening uit de prehistorie. Niet gek dus dat we ons vaak overprikkeld voelen. Hoe drukker we het hebben, hoe actiever de hersenen worden. Dit kun je terugzien in de activiteit van de hersengolven. Ben je kalm en ontspannen, zoals tijdens een diepe slaap, dan bevinden je hersenen zich in de Theta of Delta hersenstaat. Ben je actief bezig dan bevinden je hersenen zich eerder in de Beta hersenstaat. Met een Yoga Nidra sessie breng je de activiteit van de hersenen naar beneden waardoor je andere delen van je brein kunt aanspreken.

Boost je brein

In het eerste deel van een Yoga Nidra sessie ligt de focus vaak op het kalmeren van het zenuwstelsel waardoor je hersenactiviteit vermindert. Voel je je kalm dan is het ook makkelijker om in contact te komen met je onderbewustzijn. Dit komt omdat het kritische deel van je hersenen, ook wel te herkennen als de innerlijke criticus, naar de achtergrond verschuift. In het onderbewuste liggen oude overtuigingen, programmeringen en blokkades opgeslagen. Later in de sessie kun je hiermee werken door zaadjes te planten voor nieuwe en meer helpende overtuigingen. Zo boost je je brein en kun je beperkingen transformeren.

De invloed van Yoga Nidra op het zelfhelend vermogen van je hele wezen

Hoe we ons voelen, hoe gezond we zijn en hoeveel betekenis we kunnen geven aan het leven, hangt voor een groot deel af van hoe goed we zorgen voor alle dimensies van ons bestaan. Binnen de wereld van Yoga (Nidra) gaat het om balans en heling brengen in deze verschillende dimensies, ook wel energielichamen genoemd. Dit zijn de subtiele dimensies waaruit de menselijke persoonlijkheid bestaat. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vijf kosha’s, dimensies die met elkaar in verband staan en samen bepalend zijn voor wie je bent en hoe je je voelt. Dit zijn de 5 kosha’s waar Yoga Nidra zich op baseert:

  • Annamaya Kosha (het fysieke lichaam): de buitenste laag van ons bestaan betreft het fysieke lichaam, de dimensie waarmee we onszelf belichamen. Vaak is ons fysieke lichaam een afspiegeling van wat er van binnen leeft. Het is belangrijk om goed voor deze laag te zorgen. Dit kun je – behalve via de andere lagen – doen door onder andere gezonde voeding tot je te nemen, voldoende te bewegen en zoveel mogelijk toxische stoffen van buitenaf te vermijden.
  • Pranayama Kosha (het energetische lichaam): deze laag vormt de tweede laag van ons bestaan. Vaak wordt het als iets vaags gezien, terwijl dat het ondanks haar wat ontastbare karakter zeker niet hoeft te zijn. Prana staat voor energie, het betreft de vitale en sturende kracht achter alles wat we doen, alles wat beweegt. Wanneer we niet goed zorgen voor ons energetische lichaam en zich daar blokkades voor doen, zal zich dat hoe dan ook uiten in onze fysieke laag. Ook heeft de energetische laag onvermijdelijke invloed op ons emotionele, mentale lichaam.
  • Manomaya Kosha (het mentale lichaam): het mentale energielichaam heeft alles te maken met onze geest, onze gedachten, emoties en ons zenuwstelsel (dat verbonden is met onze hersenen). Manas betekent geest, en die geest is vaak de hele dag actief, tegenwoordig bij veel van ons zelfs overactief, waardoor een disbalans kan ontstaan. Op onbewust en bewust niveau verwerken we gedachten en emoties, hebben we onszelf denkpatronen of automatische reacties eigen gemaakt en gebeurt er nog veel meer in die geest waarvan we niet eens wisten dat het de andere lagen van ons bestaan kon beïnvloeden.
  • Vijnanamaya Kosha (het intellectuele lichaam): onder de eerste drie lagen ligt een subtiele andere laag, namelijk het intellectuele energielichaam. Hoewel ook deze laag misschien wat abstract klinkt, is dit de laag die vaak vol nieuwe verrassingen zit wanneer we onszelf ontwikkelen op bewustzijnsniveau. Het is de laag waarmee we vaak als kind verbonden zijn, terwijl we er als volwassene op den duur steeds verder vanaf raken. De intellectuele laag bevat ons hogere Zelf, intellect en bewustzijn. Het is de laag waarop onze intuïtie zich bevindt. Het is deze dimensie die maakt dat we vanuit een dieper of hoger niveau van bewustzijn in staat zijn om anders te kijken naar zaken dan ons ego doet.
  • Anandamaya Kosha: (het spirituele lichaam) de laatste en misschien wel meest subtiele laag van alle lagen, betreft het spirituele energielichaam. Deze dimensie staat in verbinding met de meest pure vorm van bewustzijn: gelukzaligheid, bliss en compassie bevinden zich op deze laag. Hier vinden we onze essentie, onze authentieke zelf. Op deze laag staan we als het ware los van alle laagjes, maskers, blokkades en meer die we op hebben gedaan tijdens ons leven, zaken die vaak voortkomen uit opgeslagen trauma’s of onze ego mind.

Een reis door je kosha’s

Tijdens een Yoga Nidra sessie reis je als het ware door de verschillende kosha’s, afhankelijk van het type sessie dat je luistert. Zo gaat een langer durende sessie bijvoorbeeld door meer en/of andere lagen dan een korte sessie. Ook kan het effect van een Yoga Nidra sessie op één of meerdere energielichamen versterkt worden wanneer je voorafgaand aan de sessie een actieve vorm van yoga inzet, transformational breathwork beoefent of een ijsbad neemt.

Goed zorgen voor alle lagen met House of Deeprelax

Als mens en spiritueel wezen heb je de opdracht gekregen om goed voor je kosha’s te zorgen. Maar hoe kun je dat dan doen in je dagelijks leven? Daar zijn veel uiteenlopende manieren voor en bij House of Deeprelax staat de techniek en lifestyle van Yoga Nidra centraal. Die helpt je onder meer om diep te ontspannen, van denken en doen naar voelen en zijn te bewegen, het zelfhelend vermogen van je systeem te activeren, trauma’s en blokkades op diverse lagen los te laten, veranderingen aan te brengen in de mind, vanuit een ander perspectief naar gezondheid te kijken, de relatie met je intuïtie te herstellen en een gevoel van gelukzaligheid en heelheid te ervaren. Zelf proberen? Maak een gratis account aan en ontdek een aantal van onze ontspannen sessies.