Privacyverklaring House of Deeprelax

(LAATSTE UPDATE: JUNI 2024)

1. Over House of Deeprelax

Gevestigd te Amsterdam
Contact: [email protected]

House of Deeprelax is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw gegevens. House of Deeprelax vindt jouw privacy erg belangrijk en verwerkt jouw gegevens vertrouwelijk en geheel in lijn met alle regels en eisen uit de AVG. In deze privacyverklaring staat welke gegevens van jou (mogelijk) worden verwerkt en waarom. Als je daar vragen over hebt, neem dan contact op met het email adres hierboven.

2. Deze persoonsgegevens worden mogelijk verwerkt:

# Voor- en achternaam
# Adres
# Bedrijfsnaam
# Vestigingsadres
# Postadres
# KvK nummer
# Bankgegevens
# Credit Card gegevens
# BTW nummer
# Emailadres
# Social Media account(s)

Dit zijn gegevens die je zelf hebt doorgegeven of die House of Deeprelax zelf uit openbare bronnen zoals het internet (socials etc.) haalt.

3. Grondslagen verwerking persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden alleen verwerkt indien dit is toegestaan op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en op grond van de volgende doeleinden:

1. House of Deeprelax wil dat jij een account kan aanmaken

Als jij je hebt aangemeld voor een (premium) abonnement of (online) training, slaat House of Deeprelax mogelijk de volgende gegevens van jou op: email, N.A.W.-gegevens, bankgegevens, bedrijfsnaam, KvK nummer.

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst

2. House of Deeprelax wil contact met jou kunnen opnemen

Wanneer jij contact opneemt met House of Deeprelax voor een mogelijke samenwerking, dan worden enkele van jouw (contact)gegevens opgeslagen. Denk aan jouw voor- en achternaam, eventuele bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres. Zo kan House of Deeprelax jou bereiken en contact met jou onderhouden.

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigde belangenbehartiging

3. House of Deeprelax wil jou een factuur sturen

Ook voor het opmaken van de factuur worden jouw contact- en bankgegevens bewaard. Bij contactgegevens horen ook gegevens zoals jouw NAW-gegevens, eventuele bedrijfsnaam, kvk-nummer etc.

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst

4. House of Deeprelax moet jouw gegevens bewaren voor haar financiƫle administratie

Wanneer jij gefactureerd wordt door House of Deeprelax, is zij op grond van wettelijke regelgeving (denk aan bijv. de wettelijke administratieplicht) verplicht om jouw gegevens minimaal 7 jaar te bewaren. Denk hierbij weer aan NAW-en bankgegevens en indien van toepassing jouw bedrijfsgegevens zoals bedrijfsnaam en adres en KVK/BTW nummer.

Wettelijke grondslag: wettelijke bewaarplicht

5. House of Deeprelax wil jou informeren over wijzigingen

Denk bijvoorbeeld aan belangrijke wijzigingen in juridische documenten. House of Deeprelax heeft jouw contactgegevens nodig (naam en email) om deze toe te kunnen sturen.

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigde belangenbehartiging

6. House of Deeprelax wil jouw review bewaren om op haar website en/of socials te plaatsen

Als jij hiermee akkoord gaat, dan deelt House of Deeprelax bijvoorbeeld jouw (bedrijfs)naam en/of jouw eventuele social media accountnaam. Ook kan het zo zijn dat House of Deeprelax jouw review (anoniem) plaatst op social media.

Wettelijke grondslag: toestemming

7. House of Deeprelax wil jou een nieuwsbrief sturen

Als jij je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief, dan slaat House of Deeprelax jouw email en naam op. Je kan je hier altijd weer voor uitschrijven.

Wettelijke grondslag: toestemming

4. Bewaartermijn persoonsgegevens

House of Deeprelax bewaart jouw gegevens nooit langer dan nodig is. Dus het kan ook zijn dat zij jouw gegevens korter bewaard dan onderstaande bewaartermijnen:

# contactgegevens: 7 jaar
# offertes: 7 jaar
# factuurgegevens: 7 jaar
# dossiers: 7 jaar
# reviews: 15 jaar

5. Het delen van jouw persoonsgegevens

Normaal gesproken worden jouw gegevens niet gedeeld met derden. In elk geval zeker niet voor commerciƫle doeleinden. Wat wel mogelijk is, is dat House of Deeprelax op grond van een wettelijke regelgeving verplicht is om jouw gegevens te delen. Verder worden jouw gegevens gedeeld met de hostserver van House of Deeprelax (Kinsta) en WordPress. Uiteraard zijn ook zij gebonden aan alle regels vanuit de AVG. Ook kan het zo zijn dat jouw gegevens worden gedeeld met een door House of Deeprelax ingeschakelde derde (bijv. een website beheerder, VA, incassokantoor of boekhouder).

Softwarepartners van House of Deeprelax zijn:

 • AWS
 • WordPress
 • Active Campaign/Mailblue
 • Revenuecat
 • Strapi
 • Stripe
 • Woocommerce
 • Kees de Boekhouder
 • IOS
 • Play (Google)
 • Mollie

House of Deeprelax heeft met (sub)verwerkers verwerkersovereenkomsten afgesloten om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen.

Sommige partijen bevinden zich buiten de EU (bijv. WordPress). Jouw gegevens kunnen worden verwerkt in Amerika en/of andere landen waar deze bedrijven hun cloudopslag hebben en servers en/of backups hebben.

6. Jouw rechten

Uiteraard kan je altijd inzien bij House of Deeprelax welke persoonsgegevens van jou zijn bewaard. Als je het ergens niet mee eens bent, dan kun je een verzoek indienen tot beperking, rectificatie, aanvulling of verwijdering. Ook heb je het recht tot informatie en overdraagbaarheid. Tot slot heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw
persoonsgegevens. House of Deeprelax is verplicht jouw verzoek binnen 1 maand uit te voeren en te laten weten dat dit is gebeurd, tenzij dit volgens de AVG niet hoeft.

Indien je het niet eens bent met hoe House of Deeprelax met jouw persoonsgegevens omgaat, dan kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Natuurlijk is het fijn om hier eerst samen in onderling overleg uit te komen.

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Het kan zijn dat deze privacyverklaring gewijzigd moet worden door nieuwe regelgeving of het door House of Deeprelax aanbieden van nieuwe diensten. Je vindt de actuele verklaring altijd op de website van House of Deeprelax en als er een wijziging direct op jou van toepassing is, dan hoor je dat.