Oude patronen doorbreken door herprogrammering van je onderbewuste

Herprogrammering en patronen

Op het pad van bewustwording, ontwikkeling en bewustzijn kan verandering niet uitblijven. Toch kan het veranderen van bepaalde, vaak belemmerende, gewoontes en gedachten- of gedragspatronen behoorlijk uitdagend zijn. Wat het ook mag zijn dat je anders wenst, de kans is groot dat zich in je brein steeds opnieuw een vast programma afdraait. Dat programma belemmert jou ervan het leven te leven waarvoor je in essentie bent bedoeld. Gelukkig is ons brein plastisch en bestaat er zoiets als herprogrammering van onze hersenen, oftewel: nieuwe breinstructuren aanbrengen. Maar hoe werkt dat precies, en hoe kan Yoga Nidra daaraan bijdragen?

Ingesleten paden

De programma’s of patronen die in je brein opgeslagen liggen, zou je kunnen zien als ingesleten paden die we op de automatische piloot bewandelen. Deze ingesleten paden hebben we in de loop van de jaren ontwikkeld en bepalen voor een groot deel ons gedrag, onze gedachten en gevoelens. Veel van die paden hebben zich gevormd tijdens onze kinderjaren, waarin we als een spons allerlei boodschappen en overtuigingen overnamen van onze opvoeders. Zo zijn we bepaalde zaken als waarheid gaan zien en trekken we ook steeds dezelfde situaties of personen aan. Ingesleten paden kunnen zich ook vormen door conclusies die we hebben getrokken naar aanleiding van een grote of kleinere ingrijpende gebeurtenis (trauma).

Ons on(der)bewuste brein

Terwijl veel van die ingesleten patronen ons vandaag de dag niet meer dienen, leven we er vaak (onbewust) toch naar. Sterker nog: uit onderzoek blijkt dat het overgrote deel van wat we dag in dag uit doen, voelen en denken ligt opgeslagen in ons onderbewuste brein. Denk aan bepaalde (aangeleerde) automatische handelingen en (natuurlijke) reflexen. Zo zijn ook bepaalde reacties op gebeurtenissen in het verleden of op iets dat anderen zeggen of doen veelal geautomatiseerd. Ons brein (ego) houdt nu eenmaal van gewoontes en herhaling, dat biedt veiligheid.

Nieuwe programma’s

Gelukkig bestaat er zoiets als neuroplasticiteit. Dat betekent niets meer en niets minder dan dat bepaalde hersenstructuren veranderbaar zijn. De vaste programma’s die ons brein afspeelt zijn vervangbaar. Met andere woorden: we kunnen nieuwe paden aanleggen; we kunnen de programma’s die opgeslagen liggen in ons onderbewustzijn herprogrammeren. Maar hoe doe je dat, en wat is daarvoor nodig?

Persoonlijke ontwikkeling

We zoomen in op de term ‘persoonlijke ontwikkeling’. Wanneer we dit woord uit elkaar trekken (ont-wikkeling) zie je dat jezelf ontwikkelen eigenlijk niets anders is dan jezelf ontdoen van het oude, de oude wikkel (verpakking). Persoonlijke ontwikkeling biedt je dus de kans jezelf vrij te maken van een oude werkelijkheid én een nieuwe werkelijkheid te creëren. Het opnieuw programmeren van je onderbewuste en daarmee oude patronen doorbreken kan op verschillende manieren.

Slapend veranderen

Deeprelax Yoga Nidra is één van die manieren. Uit wetenschappelijk onderzoek en de ervaringen van onze app-gebruikers, weten we dat het mogelijk is om door de techniek van Yoga Nidra oude hersenprogramma’s te overschrijven.

Hoe werkt dat dan? Bij het beoefenen van Deeprelax Yoga Nidra kun je in de Theta hersenstaat terecht komen, deze hersenstaat geeft je toegang tot het onderbewuste deel van je brein (*niet elke sessie brengt ons echter in die fase, omdat we simpelweg niet tijdens elke sessie die specifieke fase doorlopen). Vanuit een diep ontspannen staat (die dicht in de buurt van hypnose komt) kunnen we nieuwe boodschappen aan ons brein meegeven. In die specifieke fase kun je krachtig gebruikmaken van de volgende technieken, die het creëren van een nieuwe werkelijkheid mogelijk maken.

  • Visualisatie

Ons onderbewustzijn reageert goed op visualisaties en gevoelens. Visualisatie is een krachtige manier om ons brein te programmeren met positieve, krachtige beelden en gevoelens. Als je dit consequent doet en daarbij ook gevoelens of emoties ervaart alsof het echt is (ook wel priming genoemd), kun je de negatieve ‘plaatjes’ die in het verleden zijn opgeslagen opnieuw tekenen. Hierdoor verbreek je het patroon van hoe je ‘normaal’ zou reageren in een bepaalde situatie die negatieve gevoelens opwekt.

  • Intenties

De yogi’s waren zich een paar duizend jaar geleden al bewust van de kracht van intenties (Sankalpa). Dit is als het ware een besluit dat is genomen met ons hart en hoofd en dat onze hersenen in een richting stuurt. Een intentie die opkomt in de Theta hersenstaat komt vanuit je essentie. Wanneer je deze in dezelfde staat weer in je onderbewustzijn plant, zullen oude overtuigingen plaats gaan maken voor nieuwe.

  • Binaural Beats

Wij gebruiken gedurende onze sessies muziek die de frequentie van je hersengolven verandert, binaural beats. Doordat twee tonen op verschillende frequenties worden afgespeeld, zullen hersengolven een ander patroon volgen en wordt het toegankelijker om in een bepaalde gunstige hersenstaat te belanden.

  • Affirmaties

Affirmaties zijn een andere effectieve manier om nieuwe (positieve) berichten aan het onderbewustzijn door te geven. Ze werken het beste wanneer we ze positief en in de tegenwoordige tijd (alsof het nu al zo is) formuleren, bijbehorende gevoelens en emoties ervaren en we de affirmaties meerdere keren herhalen.

Een nieuwe werkelijkheid creëren

Door Deeprelax Yoga Nidra dagelijks te beoefenen, kunnen we patronen doorbreken, wezenlijke veranderingen in gang zetten en zelf een nieuwe werkelijkheid creëren. Je kunt hier vandaag nog mee aan de slag, gewoon vanaf je eigen bed, bank of yogamat. Probeer gratis een van de Deeprelax Yoga Nidra sessies uit en ervaar zelf wat het met jou doet.

Word lid van onze community

Jouw rust reminder

Voor mooie inspirerende verhalen, aanbiedingen, events en uiteraard alle Yoga Nidra en Deeprelax nieuwtjes.

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens. Lees hier onze privacyverklaring.